No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Wspólne stypendium ruchu drogowego i parkowania w centrum Czeskiego Cieszyna i Cieszyna - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Aktualności


Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com
 • Wolne stragany handlowe na targowiskach

  2011-10-20 08:32

  Miejski Zarząd Dróg informuje, że Targowisko Miejskie w Cieszynie przy ul. Katowickiej oraz Miejskie Hale Targowe przy ul. Stawowej dysponują wolnymi miejscami przeznaczonymi do handlu (stragany, boksy)

 • Dzierżawa stoku narciarskiego

  2011-10-05 11:21

  Miejski Zarząd Dróg w imieniu Burmistrza Miasta Cieszyna ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę stoku narciarskiego wraz z wyciągiem narciarskim położonych w Cieszynie przy ul. Rajskiej, stanowiących tzw. stok narciarski na „Cieślarówce”

 • Budowa kanalizacji sanitarnej

  2011-10-05 09:12

  Utrudnienia w ruchu związane z budową kanalizacji sanitarnej (październik-listopad 2011)

 • Budowa kanalizacji w śródmieściu Cieszyna w rejonie ul. Wiejskiej i Powstańców Śląskich oraz w rejonie Pikiety i Przepilińskiego

  2011-10-05 08:58

  Uprzejmie informujemy, że w wymienionych wyżej obszarach rozpoczynają się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 • Pod Wałką powstał kompleks boisk wraz z parkingiem

  2011-10-05 08:46

  Trwa realizacja projektu „SportPark – Park Sportowy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013