No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Wspólne stypendium ruchu drogowego i parkowania w centrum Czeskiego Cieszyna i Cieszyna - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Aktualności


Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com
 • Roboty kanalizacyjne ul. Pikiety

  2011-11-16 07:43

  Roboty kanalizacyjne na ul. Pikiety w dniach od 16.11. do 19.11.2011r.

 • Roboty drogowe na ul. Bielskiej

  2011-11-16 07:40

  Roboty drogowe ul. Bielskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Kossak do skrzyżowania z ul. Paderewskiego 

 • Przebudowa drogi powiatowej 2619 S ul. Bielskiej w Cieszynie

  2011-11-07 11:15

  Roboty asfaltowe na odcinku od przystanku Krasna Gruszka do węzła Krasna

 • Wolne stragany handlowe na targowiskach

  2011-10-20 08:32

  Miejski Zarząd Dróg informuje, że Targowisko Miejskie w Cieszynie przy ul. Katowickiej oraz Miejskie Hale Targowe przy ul. Stawowej dysponują wolnymi miejscami przeznaczonymi do handlu (stragany, boksy)

 • Dzierżawa stoku narciarskiego

  2011-10-05 11:21

  Miejski Zarząd Dróg w imieniu Burmistrza Miasta Cieszyna ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę stoku narciarskiego wraz z wyciągiem narciarskim położonych w Cieszynie przy ul. Rajskiej, stanowiących tzw. stok narciarski na „Cieślarówce”