No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego

Na przedmiotowe zadanie składa się:

  • wykonanie podłoża bezpiecznego pod plac zabaw typu EPDM gr. min. 4,5cm ograniczonej od terenów zielonych elastycznym obrzeżem trawnikowym,
  • wykonanie dojścia do placu zabaw w postaci chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowej.
  • wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych związanych z realizacją zadania (roboty ziemne, niwelacja terenu, prace porządkowe itp) 


Termin składania ofert upływa dnia 21.04.2017r. o godz. 13:00.

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2017 r.

 

21.04.2017r.

Informujemy, że do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg wpłynęły 2 oferty. Obecnie trwa badanie ofert.

 

04.05.2017r.

W toku postępowania wybrana została oferta : P.P.U.H. Wasp - Bud Jarosław Spandel, 43 - 410 Kończyce Małe, ul. Jagieońska 25a

Autor:gszew

 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com