No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Budowa kanalizacji w śródmieściu Cieszyna w rejonie ul. Wiejskiej i Powstańców Śląskich oraz w rejonie Pikiety i Przepilińskiego - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Budowa kanalizacji w śródmieściu Cieszyna w rejonie ul. Wiejskiej i Powstańców Śląskich oraz w rejonie Pikiety i Przepilińskiego

Wykonawcami na przedmiotowych obszarach są:


- Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków – Śródmieście Cieszyna – zlewnia rzeki Olzy i Bobrówki;
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GEMAR” Aleksandra Fajkis, ul. 3 Maja 7, 44-200 Rybnik – rejon ul. Wiejskiej i Powstańców Śląskich;
- Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „BIKO” S.C., ul. Spacerowa 26, 43-400 Cieszyn (Lider) oraz Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB, ul. Szkolna 6, 34-312 Międzybrodzie Bialskie (Partner) – rejon ul. Pikiety i Przepilińskiego.


Ponadto przypominamy, że wykonawcą trwającej budowy kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej jest
firma Ekobud Sp. j. Anna Rojek i Marek Gałosz ul. Północna 5 43 – 418 Pogwizdów wspólnie z Firmą Usługowo-Handlową Ryszka Witold, ul. Katowicka 207, 43-450 Ustroń.

 

Przedstawiciele firm wykonawczych, bezpośrednio przed wykonywaniem prac w rejonie danej nieruchomości, będą kontaktować się z właścicielami (zarządcami) nieruchomości objętych projektem w celu ustalenia szczegółowego terminu wejścia w teren. Rejon ulic, w których w danym okresie prowadzone będą główne prace, podawany jest w „Wiadomościach Ratuszowych”, na stronie www.um.cieszyn.pl (dział utrudnienia w ruchu) oraz na stronie Miejskiego Zarządu Dróg (dział Drogi - zmiany w organizacji ruchu).


Prace prowadzone są w ramach kilku zadań, w wielu miejscach miasta jednocześnie. Planowane są tak, aby powodować jak najmniejsze utrudnienia, jednakże ze względu na skalę całego przedsięwzięcia mieszkańcy muszą się liczyć z pewnymi uciążliwościami, za które z góry przepraszamy.DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY
I ŚRODOWISKA
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko

 

Wiadomości Ratuszowe

 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com