No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Budowa ronda ul. Katowicka - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Budowa ronda ul. Katowicka

Początkiem września br. rozpoczęła się rzeczowa realizacja zadania obejmującego budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z łącznicą S52 w Cieszynie.


Zadanie realizowane jest na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/2019 wydanej w dniu 28.03.2019r. przez Wojewodę Śląskiego i dotyczy przebudowy skrzyżowania ul. Katowickiej z łącznicą S52 w Cieszynie na skrzyżowanie typu rondo i obejmuje m.in. następujący zakres robót:
- zmiana geometrii istniejącego skrzyżowania skanalizowanego typu ,,T’’ na skrzyżowanie z ruchem okrężnym typu rondo;
- wykonanie przepustu pod nowym czwartym wlotem na rondo (w związku z planowaną budową łącznika ul. Katowickiej i Motelowej);
- obramowanie krawężnikiem betonowym krawędzi zmienionej geometrii ulicy;
- przebudowa istniejących i budowa nowych elementów odwodnienia powierzchniowego (wpustów ulicznych z podłączeniami do kanalizacji deszczowej);
- przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego.

Zadanie jest realizowane i finansowane przez Inwestora Prywatnego pod nadzorem Powiatu Cieszyńskiego oraz we współpracy z administratorem drogi S-52 – GDDKiA Oddział Katowice. Wykonawcą robót jest firma Eurovia Polska S.A.

Planowy termin zakończenia przebudowy skrzyżowania - grudzień 2019r., natomiast faktyczny termin uzależniony będzie od rzeczywistego postępu robót, w tym panujących warunków atmosferycznych.

W najbliższym czasie należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym w tym rejonie.  

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com