No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Budowa wschodniej części ulicy Hajduka - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Budowa wschodniej części ulicy Hajduka

Informujemy, że w kwietniu bieżącego roku przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa wschodniej części ulicy Hajduka w Cieszynie”. W imieniu Gminy Cieszyn zadanie prowadzi Miejski Zarząd Dróg.


Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 do 2019”, współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa, Gminy Cieszyn i Powiatu Cieszyńskiego.


Koszt całego przedsięwzięcia to 4812867,00 PLN, w tym dotacja Budżetu Państwa: 2259191,00 PLN. Wykonawcą robót jest: M-Silnice z siedzibą w Pardubicach.


Termin realizacji przedsięwzięcia do 30 października 2017 roku.

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com