No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Miejski Zarząd Dróg działając na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 1440), porozumienia nr WO. 0118-13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wykonywania uchwał dotyczących powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Cieszyna zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Cieszynie a Burmistrzem Miasta Cieszyna, pełniąc funkcję zarządu dróg w Cieszynie stosownie do art. 39 ust. 6a przytoczonej ustawy o drogach publicznych informuje, że zamierza wystąpić o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Haźlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie”

 

Więcej informacji:   informacja-o-zamiarze-udostepnienia-kanalu-technologicznego

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com