No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Informacja z budowy Węzła Przesiadkowego - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Informacja z budowy Węzła Przesiadkowego

W ramach prac związanych z przebudową skrzyżowania ul. Bobreckiej z ul. Hajduka na skrzyżowanie typu „rondo” wykonano dotychczas przebudowę infrastruktury podziemnej, korytowanie podłoża oraz podbudowę z kruszywa. Obecnie trwają prace związane z ustawieniem krawężników granitowych w obrębie nowego ronda. Następnym etapem będzie położenie asfaltu (dwie warstwy wiążące). Planuje się, że jeszcze w maju br. przywrócony zostanie ruch samochodowy w tym obszarze miasta.

 

Na terenie, gdzie powstanie plac przesiadkowy (perony autobusowe) rozebrana została dotychczasowa nawierzchnia z płyt betonowych, a następnie wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej oraz zakończono wykonywanie stóp fundamentowych pod konstrukcję wiaty przystankowej. Obecnie trwa budowa słupów konstrukcji zadaszenia peronów.

 

W miejscu wyburzonego budynku dworca zakończono budowę fundamentów nowego budynku, a aktualnie trwają prace związane z wykonywaniem pod- łoży pod posadzki oraz podejścia pod kanalizację. W starym, zabytkowym budynku dworca, po wykonaniu rozbiórki ścian i drewnianych stropów, wybudowaniu nowych stropów żelbetowych oraz ściany wg nowego układu funkcjonalnego, obecnie wykonywane są ścianki działowe oraz wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

 

Po stronie zachodniej budynku dworca wykonano częściowo ścieżkę pieszo--rowerową w ciągu ul. Czarny Chodnik, a także nową nawierzchnię chodnika biegnącego wzdłuż muru (ogrodzenia) klasztoru oo. Bonifratrów.

 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Artykuł Wiadomości Ratuszowych z dnia 05.05.2017 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com