No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod tymczasowe stoisko handlowe - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod tymczasowe stoisko handlowe

Miejski Zarząd Dróg ogłasza konkurs ofert na wysokość stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 6,00 m2 położonej przy ul. Bobreckiej (pod wiaduktem) na czas nie określony, z przeznaczeniem na usytuowanie tymczasowego stoiska handlowego.
Stawka wyjściowa wynosi 10,50 zł za 1 m2/miesiąc + 23 % Vat.


Dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczenia dziennej opłaty targowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Cieszynie.


Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Miejskim Zarządzie Dróg przy ul. Liburnia 4 w Cieszynie do dnia 17 października 2011 roku. Kopertę należy opisać „konkurs ofert na dzierżawę gruntu pod tymczasowe stoisko handlowe zlokalizowane na działce nr 15 obr. 34 w Cieszynie przy ul. Bobreckiej"


Szczegółowych informacji udziela Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego tel. 33 4795253 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com