No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Kontakt

Siedziba (adres do korespondencji):
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
ul. Liburnia 4
43-400 Cieszyn
 
Dział Targowisk Miejskich:
ul. Stawowa 6 
 43-400 Cieszyn
 
 
Tu jesteśmy:
Główna siedziba:  goo.gl/maps/pFEBJVZXGRA2
Miejski Hale Targowe:goo.gl/maps/EnT93ZHzoPH2
 
Dane do faktury:
Miasto Cieszyn, ul. Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn, NIP:  548 24 04 950
Odbiorca i płatnik faktury: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43 - 400 Cieszyn
 
 
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 15:00
 
Kasa  czynna:
Od poniedziałku do piątku: 7:30 - 14:30 (przerwa: 11:00 - 11:15)
 
Telefony:
Sekretariat: 33 858 28 90 lub 33 858 28 89
Fax: 33 479 52 58
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego (kierownik): 33 479 52 59
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego (inspektorzy): 33 479 52 53
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego (parkingi): 33 479 52 64
Dział Wykonawstwa Drogowego (kierownik): 33 479 52 63
Dział Wykonawstwa Drogowego (inspektorzy): 33 479 52 61
Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta: 33 479 52 52
Dział Gosporczy i Warsztatu (kierownik działu):
33 479 52 60
Dział Gospodarczy i Warsztatu (kierownik warsztatu, plakatownie, BHP): 33 479 52 67  
Dział Targowisk Miejskich: 33 852 36 53
Windykacja: 33 479 52 62
Księgowość: 33 479 52 55
Płace: 33 479 52 56
Dział Spraw Pracowniczych:  33 479 52 54
Kasa:
33 479 52 57

Plakatowanie: 33 479 52 67
Awarie oświetlenia:  33 858 28 90
Akcja zimowa - dyspozytor: 33 479 52 61
 
poczta e-mail:
 
Zastępca Dyrektora:   bsobik@mzd.cieszyn.pl
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego:   dzmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta:  kzmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Targowisk Miejskich:  ktmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Spraw Pracowniczych:   dpmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Finansowo Ksiegowy:   dfmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Głównego Mechanika:   kgmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Wykonawstwa Drogowego:   dwmzd@mzd.cieszyn.pl
Służba BHP:   bhpmzd@mzd.cieszyn.pl
 
 
NIP: 548-23-49-814
 
REGON: 072796313
 
 

 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com