No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Ochrona fizyczna mienia - zamówienie poniżej 14 tys euro - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Ochrona fizyczna mienia - zamówienie poniżej 14 tys euro

Miejski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro na realizację zadania pn. „Ochrona fizyczna mienia Miejskiego Zarządu Dróg”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • telefonicznie: nr tel. 33 – 479 52 54 - Dział Spraw Pracowniczych
  • na stronach internetowych MZD: www.mzd.cieszyn.bip-gov.info.pl  w dziale: Tablica ogłoszeń lub www.mzd.cieszyn.pl w dziale: Ogłoszenia 

 

Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2011 r. o godz. 11:00

 

 Aktualizacja:

w dniu 21.06. 2011r. w toku postępowania wybrana została oferta nr 7 złożona przez:  „Victor” G. Górniak i Wspólnicy Spółka Jawna Al. Pokoju 81, 31 – 564 Kraków. 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com