No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Odszkodowania - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Odszkodowania

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
Numer polisy: Seria A-A nr 270153
 
Termin zgłaszania szkód:
Każda szkoda winna być zgłoszona niezwłocznie do ubezpieczyciela - INTERRISK TU S.A. oraz do Miejskiego Zarządu Dróg, nie później niż do 7 dni od dnia powstania szkody.
 
Procedura zgłaszania szkód:
1. Zgłoszenie telefoniczne za pośrednictwem infolinii: 22 212 20 12
2. Zgłaszanie drogą elektroniczną pod adresem: umowy.generalneir@vigekspert.pl

Każde szkoda winna być także zgłoszona do Miejskiego Zarządu Dróg.

 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com