No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Ogłoszenia - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Ogłoszenia

 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com
 • Jarmark świąteczny

  Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę 12 sztuk straganów ustawionych na części płyty Rynku - część działki 123/2 obręb 42 w celu organizacji Wielkanocnego Jarmarku Świątecznego w terminie od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2019 roku. 

 • Koszenie nieurządzonych terenów zielonych w sezonie wegetacyjnym 2019

  Koszenie terenów zieleni nieurządzonej, położonych na obszarze Cieszyna. Koszenie będzie realizowane etapowo na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego, określających tereny przeznaczone do wykoszenia, sposób prowadzenia prac (koszenie kosą ręczną mechaniczną, kosiarką rotacyjną, kosiarką wózkową, koszenie z wygrabieniem i usunięciem trawy). Uwaga – w zakres prac wchodzi również przegląd wskazanych terenów przed przystąpieniem do koszenia oraz zebranie ewentualnych odpadów i ich zgromadzenie w jednym miejscu na terenie danej nieruchomości. Rozpoczęcie prac w terminie do 7 dni licząc od dnia przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę. Zakończenie prac 14 dnia od rozpoczęcia koszenia. 

 • Obsługa lancy do naśnieżania stoku „Cieślarówka” położonego w Cieszynie przy ul. Rajskiej

  Miejski Zarząd Dróg prosi o złożenie oferty na obsługę lancy będącej na wyposażeniu MZD służącej do naśnieżenia stoku „Cieślarówka” położonego w Cieszynie przy ul. Rajskiej.

   

 • Wynajęcie lokalu użytkowego w MHT Cieszyn

  Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn ogłasza przetarg pisemny - konkurs ofert, nieograniczony na używanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 934 m² wraz z zapleczem socjalnym położonego I pietrze budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, na prowadzenie w lokalu dowolnej działalności gospodarczej.