No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta Cieszyna - aktualizacja - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Oznakowanie poziome dróg na terenie miasta Cieszyna - aktualizacja

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robot polegających na wykonaniu oznakowania poziomego dróg (linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, strzałki i symbole) na terenie miasta Cieszyna farbą akrylową z elementami odblaskowymi nakładaną przy użyciu urządzenia natryskowego – natrysk wysokociśnieniowy.

 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.08.2017 r.

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2017r. o godz. 11:00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg , Cieszyn, ul. Liburnia 4, I piętro, pok. 6

 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.05.2017r. o godz. 11:15 

 

 

Więcej informacji pod adresem: Ogłoszenie - oznakowanie poziome dróg na terenie miasta Cieszyna  lub: bip.um.cieszyn.pl

 

10.05.2017r.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Trwa badanie ofert.

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com