No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Pielęgnacja drzew - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Pielęgnacja drzew

Drzewa, w których koronach występują suche, nadłamane czy porażone patogenami gałęzie lub konary oraz te, których gałęzie kolidują z istniejącymi obiektami budowlanymi (drogi, budynki, itp.) lub z urządzeniami technicznymi (np. z przewodami trakcji elektrycznych), poddawane są zabiegom pielęgnacyjnym.


Prace te zwykle polegają na usunięcie suszu i gałęzi chorych, oraz usunięciu lub skróceniu gałęzi rozrastających się w kierunku budynków, przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, itp. W pasach drogowych obejmują również usunięcie gałęzi wrastających w skrajnię dróg, które utrudniają ruch samochodowy i pieszy.


W wyjątkowych przypadkach pielęgnacja drzew dotyczy cięć formujących, których celem jest kształtowanie i utrzymanie „sztucznych” form koron, np. kulistej czy piramidalnej. Takie prace regularnie wykonywane są na głogach rosnących na Rynku, Placu Teatralnym czy podzamczu a także na grabach rosnących na Placu Londzina oraz w kilku innych przypadkach.


Jeżeli drzewo rosnące na terenie parku, zieleńca czy drogi w sąsiedztwie innej posesji (np. przy prywatnym ogrodzie) wymaga przeprowadzenia pielęgnacji, fakt taki należy zgłosić w MZD. Po weryfikacji takiego wniosku, służby miejskie podejmą stosowne prace.

 

Zabrania się samowolnego i nieuzgodnionego z MZD przycinania gałęzi drzew lub krzewów rosnących na terenach zieleni miejskiej.


Uwaga:
Zgodnie z art. 82. ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami), zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Zatem nielegalne jest np. usuwanie wierzchołków drzew iglastych, nieuzasadnione wycinanie lub skracanie gałęzi lub konarów, itp. co często skutkuje pozostawieniem praktycznie ogołoconych pni.

 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com