No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Pod Wałką powstał kompleks boisk wraz z parkingiem - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Pod Wałką powstał kompleks boisk wraz z parkingiem

Trwa realizacja projektu „SportPark – Park Sportowy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W dniu 20.09.2011 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. Zagospodarowanie terenu przed stadionem pod Wałką, w ramach którego wykonano parking publiczny, kompleks boisk oraz przebudowano ul. Adolfa „Bolko” Kantora. Nowy parking pomieści 161 samochodów osobowych oraz 2 autokary. Aleję Jana Łyska ze stadionem pod Wałką połączyła przebudowana ul. Adolfa „Bolko” Kantora wraz ze ścieżką pieszo rowerową.


W skład oddanego do użytku kompleksu boisk wchodzą: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do siatkówki plażowej oraz boisko do koszykówki i streetballa. Boiska posiadają sztuczne oświetlenie. W pobliżu boisk znajdują się ławki oraz stojaki dla rowerów.
Projekt „SportPark - Park Sportowy” jest główną inwestycją realizowaną obecnie na terenie miasta Cieszyna w ramach współpracy transgranicznej z miastem Czeski Cieszyn. Realizacja projektu odbywa się etapami ze względu na szeroki zakres inwestycji.

 

W ramach projektu zaplanowano po stronie polskiej wykonanie następujących zadań:
1. Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Łyska
2. Zagospodarowanie parku pod Wałką na cele rekreacyjne
3. Modernizację kempingu Olza
4. Modernizację zalewu kajakowego
5. Zagospodarowanie terenu przy zalewie kajakowym
6. Zagospodarowanie terenu przed stadionem pod Wałką.

 

Dotychczas przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzewostanu polegające na usunięciu drzew chorych i zamierających oraz zagrażających bezpieczeństwu. Usunięto również część drzew młodszych ze względu na zbytnie ich zagęszczenie. Przeprowadzono modernizację zalewu kajakowego bez zagospodarowania terenu przed zalewem. Wybudowano ścieżkę pieszorowerową wzdłuż Alei Jana Łyska oraz wewnętrzne ścieżki parkowe. Ze względu na równoczesną realizację innych zadań w ramach projektu oraz budowę mostu sportowego nie mogą być wykończone konstrukcje mostków nad Puńcówką i Młynówką stanowiące część ścieżki pieszo-rowerowej.


Z uwagi na toczące się równolegle prace związane z budową kładki sportowej przez Olzę w ramach projektu „SportMost – Most Sportowy” niektóre zadania w ramach projektu „SportPark – Park Sportowy” będą musiały zostać wykonane w przyszłym roku. W związku z tym zakończenie wdrażania całego projektu planowane jest na wiosnę 2012 roku.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com