No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Przetarg ustny - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Przetarg ustny

Miejski Zarząd Dróg ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na usytuowanie tymczasowych stoisk handlowych na sprzedaż zniczy wieńców i kwiatów w dniach od 29 października do 2 listopada na wyznaczonych terenach:


 
1. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/2 obręb 21 o powierzchni 4,00 m2, położenie -  Cmentarz Komunalny przy ul. Katowickiej.
2. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150 obręb 40 o powierzchni 4,50 m2, położenie -  Cmentarz Ewangelicki przy ul. Bielskiej.
3. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19 obręb 18 o powierzchni 4,00 m2, położenie -  Cmentarz przy ul. Kościuszki.     

 

 
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 100,00 zł za stoisko/dobę +23 % podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w Miejskim Zarządzie Dróg przy ul. Liburnia 4 w Cieszynie, w dniu 6.10.2017 o godzinie 10:00 


 
 
Szczegółowych informacji udziela Dział Zarządzenia i Nadzoru Drogowego tel. 33 479 52 53 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com