No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Przetarg ustny na dzierżawę gruntu pod tymczasowe stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Przetarg ustny na dzierżawę gruntu pod tymczasowe stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na usytuowanie tymczasowych stoisk handlowych na sprzedaż zniczy wieńców i kwiatów w dniach od 29 października do 2 listopada na wyznaczonych terenach:
 
1. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/2 obręb 21 o powierzchni 4,00 m2, położenie -  Cmentarz Komunalny przy ul. Katowickiej.
2. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150 obręb 40 o powierzchni 4,50 m2, położenie -  Cmentarz Ewangelicki przy ul. Bielskiej.
3. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19 obręb 18 o powierzchni 4,00 m2, położenie -  Cmentarz przy ul. Kościuszki.     

 
Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 110,00 zł za stoisko/dobę +23 % podatku VAT.


Przetarg odbędzie się w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie przy ul. Liburnia 4 w Cieszynie, w dniu 14.10.2019r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 
 
 
Szczegółowych informacji udziela Dział Zarządzenia i Nadzoru Drogowego tel. 33 479 52 5 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com