No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Realizacje - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Realizacje

 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com
 • Budżet Obywatelski

  Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta. Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach powszechnych, zachęca w ten sposób do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta.

 • Place parkingowe Al. Łyska

  Projekt „Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet 3. Turystyka, działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne, typ projektu: Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej.

 • Zagospodarowanie Cieślarówki

  Projekt „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet 9. Zdrowie i turystyka, działanie.


  9.3 Lokalna infrastruktura sportowa, typ projektu: Budowa (rozbudowa, odbudowa) i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki zdrowia oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem

 • Łącznik Mała Łąka - Frysztacka

  Projekt „Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką w Cieszynie” jest realizowany w ramach priorytetu VII Transport, działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

 • Revitalpark 2010

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

 • Sportpark

  Dnia 09.11.2009r nastąpiło podpisanie przez beneficjenta (Gmina Cieszyn) umowy o dofinansowanie projektu „SportPark – Park Sportowy“ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.Projekt jest częścią przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Cieszyn i miasto Czeski Cieszyn polegającego na stworzeniu po obu brzegach Olzy centrum turystyczno-rekreacyjnego obu miast. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i rozbudowa parków: Pod Wałką w Cieszynie i Adama Sikory w Czeskim Cieszynie