No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Remont ul. Korfantego - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Remont ul. Korfantego

Informujemy, że przystąpiliśmy do remontu ulicy Korfantego w Cieszynie, na odcinku od ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ulicą Bobrecką. Aktualnie trwają prace związane z remontem sieci wodociągowej oraz wymianą krawężnika drogowego i przełożeniem nawierzchni chodnika.

 

Od dnia 29 listopada 2018 roku zaplanowano rozpoczęcie robót związanych z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni.Polegać one będą na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni i ułożeniu nowej.

 

W czasie wykonywanych robót drogowych wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych, za które przepraszamy. Liczymy na zrozumienie i wyrozumiałość użytkowników drogi. 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com