No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Remonty dróg w sierpniu 2019 r. - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Remonty dróg w sierpniu 2019 r.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie uprzejmie informuje o ważniejszych robotach drogowych planowanych do realizacji od sierpnia bieżącego roku, związanych z utrudnieniami i ograniczeniami w ruchu pojazdów.


1. Od dnia 06 sierpnia 2019 roku zaplanował przystąpienie do robót drogowych związanych z remontem ulicy Rolnej w Cieszynie. Remont polegać będzie na ułożeniu nawierzchni bitumicznej jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku o długości około 88,00 m. Roboty stanowić będą kontynuację remontu drogi, ulicy Rolnej, zrealizowanego w 2018 roku.


2. Od dnia 12 sierpnia 2019 roku zaplanował przystąpienie do robót drogowych związanych z przebudową ulicy Katowickiej w Cieszynie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Liburnia, Stawowa do skrzyżowania z ulicą Moniuszki. Podstawowe roboty drogowe polegać będą na frezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni przedmiotowego odcinka ulicy Katowickiej i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej. W trakcie robót ustawione zostanie oznakowanie pionowe ostrzegające i informujące o ograniczeniach oraz utrudnieniach spowodowanych robotami.


Za utrudnienia i ograniczenia spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi przepraszamy.


Miejski Zarząd Dróg liczy na zrozumienie i wyrozumiałość kierowców oraz użytkowników ruchu w czasie realizowanych robót. 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com