No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Rozbudowa ulicy Mlecznej oraz remont nawierzchni - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Rozbudowa ulicy Mlecznej oraz remont nawierzchni

Miejski Zarząd Dróg informuje, że miesiącu marcu przystąpił do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Cieszyn p.n. „Rozbudowa ulicy Mlecznej oraz remont nawierzchni”. Zadanie realizowane jest w ramach III edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, współfinansowane ze środków finansowych budżetu państwa.


Przebudowa drogi dotyczyć będzie odcinka ulicy Mlecznej o długości 510,00m od skrzyżowania z ulicą Wiślańską na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu budowlanego. Remont nawierzchni ulicy Mlecznej realizowany będzie na odcinku o długości 490,00m od skrzyżowania z ulicą Bielską.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
 • budowę odwodnienia drogi poprzez system kanalizacji deszczowej
 • wykonanie prefabrykowanych przepustów na potoku „Krasna” i przepustów drogowych
 • umocnienie brzegów potoku „Krasna”
 • wykonanie nasypów drogi, konstrukcji podbudowy i nawierzchni bitumicznej jezdni oraz wjazdów zabudowanie elementów drogowych: krawężników i prefabrykowanych cieków betonowych,
 • budowę oświetlenia ulicznego.

 

Podstawowe parametry techniczne przedsięwzięcia:

 • powierzchnia nawierzchni jezdni 6818 m2
 • powierzchnia zjazdów 1015 m2
 • kanalizacja deszczowa: 

                             -   z rur PCV i rur betonowych „Wipro” 301,00m
                             -   studnie betonowe „Wipro” 6szt
                             -   wpusty uliczne 9szt

 

 • przepusty prefabrykowany 27,00 m
 • przepusty z rur betonowych „Wipro” 118,00 m
 • cieki drogowe, prefabrykowane 513,00 m
 • oświetlenie uliczne, latarnie 16 szt.

 

Termin realizacji robót: 31 października 2011 roku.


Informacji odnośnie realizacji przedsięwzięcia udziela Miejski Zarząd Dróg, adres: 43-400 Cieszyn, ulica Liburnia 4, telefon 033 85 82 890, wew.113.

 

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi robotami drogowymi przepraszamy.

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com