No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Strefa Płatnego Parkowania - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Strefa Płatnego Parkowania

W Cieszynie istnieje Strefa Płatnego Parkowania w obrysie ulic:

 • Zamkowa (od Głębokiej do Michejdy),
 • Michejdy,
 • Pl. Londzina,
 • Kochanowskiego
 • Bobrecka (od Kochanowskiego do Grancarskiej)
 • Garncarska,
 • Górny Rynek,
 • Wyższa Brama
 • Pl. Wolności,
 • Pokoju,
 • Schodowa,
 • Al. Łyska (od Schodowej do Przykopa),
 • Przykopa,

 

oraz na ulicach:

 • Bobrecka (parking pod wiaduktem),
 • Zamkowa (od Przykopa do Mostu Przyjaźni),
 • Chrobrego (od Garncarskiej do Kubisza),
 • Hajduka (od ulicy Bobreckiej do budynk nr 15 - dz. nr 45 obr. 33)

Strefa płatnego parkowania obowiązuje:

Od poniedziałku do piątku (w dni robocze)  w godzinach 08:00 - 17:00 
 

Opłaty za parkowanie:

2,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania z tym, że za pierwsze rozpoczęte pół godziny parkowania dopuszcza się opłatę w wysokości 1,00 zł,

2,40 zł – za drugą godzinę parkowania,

2,80 zł – za trzecia godzinę parkowania,

2,00 zł – za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania,

 

Abonamenty:

100,00 zł – za rok dla mieszkańca oraz dla właściciela nieruchomości położonej w strefie,
75,00 zł – za miesiąc na wyznaczonych miejscach przez zarządcę ruchu,

 

Miejsca na wyłączność (koperta):

400,00 zł - za miesiąc, za wydzielone stanowisko na prawach wyłączności (koperta) - jedno miejsce parkingowe.
 

Opłata dodatkowa:

30,00 zł - jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na rachunek MZD lub bezpośrednio w kasie MZD

50,00 zł - jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej na rachunek MZD lub bezpośrednio w kasie MZD
 

Sposób poboru opłaty parkingowej:

1. Parkomaty na ulicach:

 • Bobrecka,
 • Bobrecka pod wiaduktem,
 • Limanowskiego,
 • Pokoju,
 • Pl. Dominikański,
 • Górny Rynek,
 • Garncarska,
 • Chrobrego,
 • Pl. Londzina,
 • Matejki,
 • Mennicza,
 • Bóżnicza / Kiedronia,
 • Stary Targ,
 • Pl. Teatralny,
 • Michejdy,
 • Przykopa,
 • Młyńska Brama,
 • Zamkowa,
 • Pl.Słowackiego,
 • Al. Łyska,
 • Schodowa,
 • Hajduka.
   

Szczegółowych informacji na temat Strefy płatnego parkowania można uzyskać w:

Miejskim Zarządzie Dróg, ul. Liburnia 4, 43 - 400 Cieszyn, biuro nr 3, nr telefonu 33 47 95 264 lub 888 688 298

 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com