No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Targowiska miejskie - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Targowiska miejskie

Dział Targowisk Miejskich znajduje się w obiekcie

Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6

biuro czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 – 14.00
tel. 33 85 23 653
ktmzd@mzd.cieszyn.pl

 

 

 

 

Dział administruje targowiskami przy ul. Katowickiej, przy ul. św. Jana Sarkandra oraz obiektem Miejskich Halach Targowych przy ul. Stawowej. Pracownicy działu zajmują się również pobieraniem opłat targowych na targowiskach, oraz na terenie miasta.

 

Targowiska miejskie (czynne środa i sobota od 4:00 – 12:30):

  • targowisko przemysłowe przy ul. Katowickiej – powierzchnia 16680 m² – 706 straganów;
  • targowisko rolno – spożywcze przy ul. św. Jana Sarkandra – powierzchnia 2400 m² – 138 straganów;
  • Miejskie Hale Targowe przy ul. Stawowej 6 – hala targowa – 31 boksów handlowych
  • lokale handlowe – powierzchnia 4730 m ² .

 

Formalności

Przy przydzieleniu miejsca handlowego na terenie targowisk wraz z wnioskiem o przydzielenie miejsca do handlu, niezbędne jest posiadanie kserokopii Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Druki

  • Wniosek o przydzielenie straganu.
  • Rezygnacja ze straganu .

 

Podstawa prawna

  • Uchwała NR XXXIX / 367 / 2001 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie Regulaminu targowisk i hal targowych.e

 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com