No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
ul. Katowicka - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

ul. Katowicka

Wykonawca robót remontowych ulicy Katowickiej w dniu 29.06.2018r. wprowadza kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu - całkowite zamknięcie przejazdu ulicą Katowicką.

 

Dojazd do posesji zlokalizowanych w rejonie ulicy Katowickiej zostanie zapewniony od strony określonej znakami drogowymi 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com