No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
ul. Katowicka - harmonogram robót 02.08.- 09.08.2018 - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

ul. Katowicka - harmonogram robót 02.08.- 09.08.2018

Remont drogi wojewódzkiej nr 938 od km 19+900 do km 21+735 w miejscowości Cieszyn“


HARMONOGRAM ROBÓT 02.08.2018 - 09.08.2018

ODCINEK RONDO – UL. SZAROTKA


1. KONTYNUACJA ROBÓT BRUKARSKICH ( BUDOWA CHODNIKA, KRAWĘŻNIKA, WJAZDY)
2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE- KORYTOWANIE POD KONSTRUKCJE JEZDNI

ODCINEK HAŻLACH - UL. SZAROTKA


1. KONTYNUACJA ROBÓT ZIEMNYCH
2. UMOCNIENIE SKARPY PŁYTAMI AŻUROWYMI
3. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4. BUDOWA WJAZDÓW, PROFILOWANIE SKARP, ROWÓW
5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE- KORYTOWANIE POD KONSTRUKCJE JEZDNI 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com