No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu ul. Frysztackiej w Cieszynie - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu ul. Frysztackiej w Cieszynie

Od dnia 09.08.2017 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu ul. Frysztackiej w Cieszynie,na odcinku od obrębu przebudowanego przepustu drogowego do granic administracyjnych miasta Cieszyna związane z realizacją odcinkowej wymiany warstwy ścieralnej.


Roboty prowadzone będą przez firmę M-Silnice w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane zrealizowane w 2016 r.


Zakres robót dotyczy frezowania zaustrekowanego odcinka jezdni głównej i ponownej zabudowy warstwy ścieralnej wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego.


Przewidywane utrudnienia w ruchu związane z realizacją robót bitumicznych od dnia 09.08.2017r. do dnia 12.08.2017r.


Na czas prowadzenia robót zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu w uzgodnieniu z administratorem drogi, polegająca na ruchu wahadłowym, w celu zabezpieczania odcinkowego wyłączenia pasa ruchu, na którym prowadzone będą roboty drogowe.


Za powstałe czasowe utrudnienia w ruchu w imieniu Wykonawcy przepraszamy i prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności w czasie jazdy na przedmiotowym odcinku ul. Frysztackiej 

Autor:gszew
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com