No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Uwaga wścieklizna - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Uwaga wścieklizna

Na podstawie Rozporządzenia Nr 1/R/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze określono obszar zagrożenia, który ilustruje załączona mapka, na której umieszczone będą tablice informacyjne oraz wprowadzono następujące zasady obowiązujące na tym obszarze.

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się: 1) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych bez nadzoru, 2) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych, 3) przywozu i wywozu z obszaru zagrożonego psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie.

 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się: 1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu, 2) poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie.

 

Powyższe zasady obowiązują na obszarze zagrożonym do odwołania.

 

Zwracam się do wszystkich osób, które nie dopełniły obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie o ich zaszczepienie. Szczepienie takie jest obowiązkowe i należy je powtarzać każdego roku. Obowiązek ten dotyczy szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, jednak ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, lekarz weterynarii zaleca, aby również koty, które wypuszczane są na zewnątrz, poza mieszkanie, zaszczepić przeciwko tej chorobie.

 

W przypadku znalezienia padłych zwierząt w wyznaczonym obszarze zagrożenia, należy zawiadomić Straż Miejską w Cieszynie tel. 33 4794 970 lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie tel. kom. 694 446 876.

Autor:gszew

  
 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com