No sBlock: TELL_FRIEND_LINK in file: templates/container.tpl
Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrum Czeskiego Cieszyna i Cieszyna - Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Cieszynie
Newsletter
ePUAP

 

A A A

Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrum Czeskiego Cieszyna i Cieszyna

 W 2010 roku miasto Cieszyn w ramach partnerskiej umowy z Czeskim Cieszynem przystąpiło do opracowania studium ruchu drogowego i parkowania – w ramach projektu pod nazwą „Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrum Czeskiego Cieszyna i Cieszyna” zgodnie z wytycznymi do Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Celem projektu jest zapewnienie efektywnej podstawy funkcjonowania komunikacyjnego dla obu miast.


W ramach opracowywanego projektu zostały uwzględnione wyniki: wspólnej analizy Border – Crossing – analizy modelowej przekraczania granic z 2002 roku, strategii rozwoju obszaru przygranicznego w Cieszynie opracowanej w ramach projektu „Ciesz się Cieszynem
- Ogród dwóch brzegów” z 2007 roku, zasad wejścia do Strefy Schengen, tj. swobodnego ruchu osób, towarów, usług i kapitału respektujących przepisy obu krajów.
Opracowanie obejmuje obszar:
- na lewym brzegu Olzy: obszar centrum Czeskiego Cieszyna od rzeki Olzy do trasy kolejowej Bohumin – Żylina
- na prawym brzegu Olzy: obszar centrum Cieszyna pomiędzy rzeką Olzą, linią kolejową i rzeką Bobrówka.


W ramach Studium została przeanalizowana problematyka wzajemnej dostępności komunikacyjnej przez rzekę Olzę po mostach Przyjaźni i Wolności z nawiązaniem do kładek dla pieszych i rowerzystów. Wszelkie rozwiązania udokumentowano rozwiązaniem modelowym (zakładane natężenie ruchu, kierunki jazdy, rozwiązania skrzyżowań kolizyjnych, itp.).


Projekt przewiduje również wstępne rozwiązania problemu miejsc postojowych w obu miastach w systemie parkowania ekologicznego przy równoczesnej optymalizacji i dostępności parkowania.


Przeprowadzono konsultacje społeczne w temacie proponowanych rozwiązań w formie anonimowej ankiety skierowanej do mieszkańców, a zawierającej szereg pytań na temat ruchu drogowego, odnoszących się do obecnego układu i proponowanych zmian w obu miastach.


Obecnie w przygotowaniu znajduje się organizacja końcowej

Opracowanie MZD

 
Dodaj link do:www.wykop.plwww.facebook.com