Od kilku dni na terenie miasta Cieszyn trwa Akcja Zimowa !

W związku z powyższym przypominamy przydatne telefony oraz informacje dotyczące Akcji Zimowej:

Zespół Akcji Zimowej MZD – nr alarmowy dyspozytora 882 566 925.

Kierownik Działu Utrzymania Przestrzeni Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn – tel. służb.: 33 479 52 52.

Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Dróg Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie – tel. służb. 33 479 52 63, Odpowiedzialny za: utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych.

Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn – tel. służb. 986, 33 857 94 01, 33 857 94 00. Odpowiedzialny za: egzekwowanie od administratorów i właścicieli budynków właściwego utrzymania przyległych do posesji chodników oraz bieżącego usuwania z dachów sopli lodowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA w Skoczowie prowadzi Akcję Zimową na ul. Granicznej (droga ekspresowa S52) wraz z węzłem „Krasna” oraz węzłem „Pastwiska”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice prowadzi Akcję Zimową na ul. Katowickiej od węzła Pastwiska do granicy miasta (utrzymanie jezdni i chodnika).

Zakłady pracy prowadzą Akcję Zimową na drogach dojazdowych i na terenie przez nie administrowanym.

Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami “ZAPON” prowadzą Akcję Zimową na drogach osiedlowych.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do panujących warunków na drogach.