29 grudzień 2020

Drogi

Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego

zajmuje się zarządzaniem drogami publicznymi oraz niepublicznymi dla których gmina Cieszyn jest zarządcą terenu, a także ...

27 grudzień 2020

Odszkodowania

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

Numer polisy: Seria A-A nr 270153

Informacja w sprawie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego przez Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg informuje, że każde zajęcie pasa drogowego tj.:...