8 marzec 2021

Przetarg pisemny – lokal użytkowy o powierzchni 19,5m2

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny na lokal użytkowy położony w Cieszynie w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, stanowiący własność Gminy Cieszyn, o powierzchni...

8 marzec 2021

Wolny lokal w MHT o powierzchni 387m2

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny na lokal użytkowy położony w Cieszynie w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, stanowiący własność Gminy Cieszyn, o powierzchn...

18 luty 2021

Wolny lokal w MHT o powierzchni 387m2

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny na lokal użytkowy położony w Cieszynie w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, stanowiący własność Gminy Cieszyn, o powierzchni...

17 luty 2021

Przetarg pisemny – lokal użytkowy o powierzchni 19,5m2

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny na lokal użytkowy położony w Cieszynie w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, stanowiący własność Gminy Cieszyn, o powierzchni...

9 luty 2021

przetarg pisemny – lokal użytkowy o powierzchni 19,5m2

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza przetarg pisemny na lokal użytkowy położony w Cieszynie w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, stanowiący własność Gminy Cieszyn, o powierzch...

12 styczeń 2021

Przetarg pisemny na lokal użytkowy w MHT

Ogłaszamy przetarg pisemny na lokal użytkowy położony w Cieszynie w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, stanowiący własność Gminy Cieszyn, składający się z pomieszczenia o powierzchni 120 m...

13 sierpień 2019

Dzierżawa stoku na Cieślarówce

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłosił przetarg nieograniczony na dzierżawę stoku narciarskiego na Cieślarówce. Oferty można składać do 30.08.2019r. do godziny 15:00

Na...

7 marzec 2019

Jarmark świąteczny

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę 12 sztuk straganów ustawionych na części płyty Rynku - część działki 123/2 obręb 42 w celu organizacji Wielkanoc...

28 luty 2019

Koszenie nieurządzonych terenów zielonych w sezonie wegetacyjnym 2019

Koszenie terenów zieleni nieurządzonej, położonych na obszarze Cieszyna. Koszenie będzie realizowane etapowo na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego, określających tereny przeznaczone do ...