28 grudzień 2020

Zieleń miejska

Utrzymaniem  gminnych terenów zieleni miejskiej w granicach administracyjnych miasta Cieszyna zajmuje się Dział Zieleni Miejskiej i Oczyszczania Miasta, który prowadzi prace w obszarach:

Drzewa, w których koronach występują suche, nadłamane czy porażone patogenami gałęzie lub konary oraz te, których gałęzie kolidują z istniejącymi obiektami budowlanymi (drogi, budynki, itp.) lub z urządzeniami technicznymi...

26 grudzień 2020

Utrzymanie trawników

Utrzymanie, w tym koszenie trawników jest traktowane indywidualnie w zależności od tego jaki mamy charakter danego terenu oraz jaką funkcję pełni w ekosystemie miasta. W centrum miasta znajdują się trawniki dywanowe, które...

25 grudzień 2020

Wycinki drzew

Miejski Zarząd Dróg zajmuje się utrzymaniem drzew w obrębie pasów drogowych dróg publicznych (gminnych i powiatowych) i niektórych wewnętrznych oraz na większości terenów zieleni miejskiej – w parkach, na zieleńcach, w rez...