Celem Cieszyńskiego Koszyka Fundatora (CKF) jest:

  • zapewnienie środków finansowych, niezbędnych do realizacji zadania objętego CKF,
  • rzeczowa, nieodpłatna pomoc Fundatora w ramach realizacji zadania objętego CKF.

Fundator ma możliwość skorzystania z powyższych opcji, przez co bezpośrednio wpływa na wizerunek miasta.

W propozycji CKF uwzględniono m.in. donice z ukwieceniem , ławkę, huśtawkę, kosz na śmieci plus „trafione w sedno” (tak nazwano dodatkową możliwość dla Fundatora).

„Trafione w sedno” pozwala na realizację zadań, których nie można założyć, tudzież przewidzieć na etapie opracowania Programu, a których realizacja może korzystnie wpłynąć na zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

W ramach akcji promocyjnej Fundatora Beneficjent zobowiąże się do wykonania i umieszczenia tabliczki informacyjnej, wskazującej Fundatora, w sposób umożliwiający jego promowanie (np. na ufundowanym przedmiocie, obok lub w jego sąsiedztwie), jak również do umieszczenia logo Fundatora na nośnikach reklamowych związanych z realizacją zadania w zakładce CKF na stronie www.cieszyn.pl oraz na łamach Wiadomości Ratuszowych.

A zatem- jeśli i Ty chcesz mieć swój udział w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej Cieszyna Program CKF daje Ci tę możliwość.

Zarzadzenie Cieszyński Koszyk Fundatora

http://mzd.cieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/12/0050.34.2017-Zarzadzenie-Cieszynski-Koszyk-Fundatora.pdf

Huśtawka (podłoże piaskowe)

To urządzenie rekreacyjne z ruchomym elementem, poruszającym się wahadłowo. Huśtawka pozwoli dzieciom na chwilę zabawy, a Tobie na świadomość, że ich uśmiech, to Twoja zasługa.

Szacunkowy koszt: 5 000 – 7 000 zł

Ławka

To element małej architektury. Wpływa nie tylko na wizerunek miasta, ale i… pozwala na chwilę odpoczynku.

Dziś spotykamy się z ogromnym zapotrzebowaniem na tego typu elementy, chociażby ze względu na promowanie zdrowego stylu życia. Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, a krótki odpoczynek w parkowej ławce pozwoli na chwilę refleksji.

Szacunkowy koszt: 600 – 2 000 zł

Kosz na śmieci

Kosz na śmieci to pojemnik używany do czasowego gromadzenia odpadów. Kosze wbrew pozorom są istotnym elementem struktury miasta, albowiem przyczyniają się do dbałości o estetykę przestrzeni miejskiej, za którą jesteśmy współodpowiedzialni. Estetyczne i dobre zagospodarowanie przestrzeni publicznej staje się swoistą wizytówką, a niedobór koszy na śmieci to problem tak stary, jak i wielki.

Szacunkowy koszt: 1 150 – 2 700 zł 

Donica z ukwieceniem

Donica jako element małej architektury z jednej strony umożliwia pielęgnację roślin, a drugiej zaś dodaje miejskiej przestrzeni szyku i elegancji. Zielone przestrzenie miejskie przyczyniają się do poprawy samopoczucia psychicznego mieszkańców, a zatem decydują o jakości naszego życia.

Szacunkowy koszt: 1 300 – 3 500 zł  

Karmik dla ptaków

Karmik jest optymalnym rozwiązaniem przy dokarmianiu ptaków. Wpisujący się w otoczenie domek pozwala na dostarczenie pożywienia i obserwację ptaków, co rzutuje na rozwój świadomości ekologicznej. Ponadto to jedna z form aktywnej ochrony przyrody. Stosunek człowieka do przyrody jest odbiciem świadomości społecznej. 

Jaka jest Twoja świadomość…

Szacunkowy koszt:  70 – 100 zł 

Trafione w sedno

Jeśli masz pomysł, inicjatywę i chcesz ją zrealizować i sfinansować to propozycja właśnie dla Ciebie!

Szacunkowy koszt: ?

Dotychczasowe realizacje

Pomoc rzeczowa dla Cieszyna

Castorama Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Realizacja zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla Cieszyna”. 

ul. Lipowa

Budowa miejsca postojowego ogólnodostępnego w pasie drogowym ul. Lipowej w obszarze przyległym do działki nr 207/5 obręb 40 w Cieszynie

ul. Równa

Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych w pasie drogowym ul. Równej w obszarze przyległym do działki nr 135 w obrębie 57 w Cieszynie 

ul. Schodowa

Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy ul. Schodowej w Cieszynie oraz utwardzeniu części działki 173/1 obręb 43

ul. Wiejska

Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych w pasie drogowym ul. Wiejskiej w obszarze przyległym do działki nr 31/4 w obrębie nr 4 w Cieszynie

ul. Wiejska

Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych w pasie drogowym ul. Wiejskiej w obszarze przyległym do działek nr 39/4 i 39/6 w obrębie nr 20 w Cieszynie