Wstęp deklaracji

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mzd.cieszyn.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31

Informacja o dostępności

1. Strona została zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu 07 stycznia 2021 roku, witryna spełnia całkowicie drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

2. Strona posiada następujące ułatwienia:

a) podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
b) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
c) mapa strony.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design (RWD), dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Uwagi do serwisu internetowego

W przypadku uwag, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępności korytarzy, schodów i windy

1.1. Siedziba Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4

a) Siedziba główna Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie znajduje się w budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej
a. Budynek posiada jedno czynne wejście główne. Budynek posiada ponadto jedno nieudostępnione wejście techniczne od strony zaplecza. Budynek nie posiada schodów zewnętrznych. Budynek nie jest wyposażony w windę zewnętrzną. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
b) W budynku występują bariery architektoniczne. Schody wewnętrzne znajdują się zaraz za głównymi drzwiami wejściowymi do siedziby MZD. Budynek nie jest wyposażony w windę. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Korytarze pozbawione są architektonicznych przeszkód w dostępie dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku konieczności skorzystania przez klienta z usług MZD zapewniona jest pełna obsługa klienta w Biurze Obsługi Klienta MZD znajdującym się w budynku firmy dostępnym z ogólnodostępnego parkingu, na którym przed wejściem do Biura Obsługi Klienta jest wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

1.2 Biuro Obsługi Klienta znajdujące się w siedzibie MZD w Cieszynie przy ul. Liburnia 4

a) Budynek posiada jednno wejście. Wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od strony parkingu MZD. Do wejścia można dostać się wprost z terenu. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Bezpośrednio przy budynku znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
b) W Biurze Obsługi Klienta, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód. Budynek posiada korytarz bez barier architektonicznych.

1.3. Biuro Działu Organizacyjnego zajmujące się obsługą targowisk miejskich znajduje się w Cieszynie przy ul. Stawowa 6.

a) Biuro znjduje się na pierwszym piętrze budynku. Przed wejściem do budynku brak oznaczeń kolorystycznych i fakturowych (kierunkowych) nawierzchni, pozwalających na kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do wejścia. Drzwi wejściowe do budynku nie spełniają wymogów dla osób niepełnosprawnych, zarówno z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak również dla osób z dysfunkcją wzroku. Budynek nie posiada widny. Schody wewnętrzne w budynku nie posiadają dodatkowych poręczy. Brak informacji dotykowej dla osób z dysfunkcją wzroku przed wejściem do budynku, pomieszczeń, na poręczach schodów. Brak urządzeń wzmacniających odbiór dźwięku (głośniki, słuchawki, wideofon) dla osób z niedosłuchem. Budynek nie posiada toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bariery architektoniczne również dla osób poruszających się z dziećmi w wózkach – brak możliwości swobodnego dotarcia do Działu Organizacyjnego.

2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach MZD w Cieszynie nie ma pochylni, platform oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Bezpośrednio przy Biurze Obsługi Klienta przy ul. Liburnia 4 przed wejściem do Biura znajduje się wyznaczone i oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe miejsca parkingowe są ogólnodostępne.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do Biura Obsługi Klienta przy ul. Liburnia 4 w Cieszynie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Poczta elektroniczna – sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl – na ten adres można przesłać prośbę o wyznaczenie terminu wizyty w Biurze Obsługi Klienta MZD w Cieszynie.
Faks – 33 479 52 58
Telefon – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnej, pod nr telefonu: 33 858 28 90
Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w MZD w Cieszynie – mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą; w szczególnych przypadkach – doraźnie.