Szanowni Mieszkańcy Rynku.

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa ze Spółką Wtórbet z Bielska Białej na remont i przebudowę rynku w Cieszynie.Zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej dokumentacji zdjęciowej przed rozpoczęciem robót, uwzględniającej w szczególności: stan techniczny elewacji zewnętrznych budynków znajdujących się przy rynku oraz pomieszczeń wewnętrznych budynków, za zgodą ich właścicieli/zarządców.

W przypadku szkód mienia, które mogą wystąpić podczas robót budowlanych, dokumentacja zdjęciowa stanowić będzie dowód w postępowaniu odszkodowawczym.

Wykonawca zobowiązany jest także do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby minimalizować powyższe szkody.

Prosimy właścicieli nieruchomości o umożliwienie wykonania dokumentacji zdjęciowej Wykonawcy Spółce Wtórbet.

Planowane rozpoczęcie wykonywania zdjęć– od dnia 13.06.2022r.