Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0211.86.2021 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie z dnia 28 grudnia 2021 r. dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie w zamian za święto przypadające 01 stycznia 2022 r. (sobota).