Informujemy, że w w dniu 1 czerwca br. na ul. Michejdy w Cieszynie (w rejonie skrzyżowania z ul. Benedyktyńską) rozpoczną się prace związane z naprawą kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym na czas robót zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym- zawężenie jezdni oraz zakaz parkowania na wydzielonym odcinku.

Prosimy kierowców o stosowanie się do znaków.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.