W dniach 17-18.11.2022r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacjach ruchu związana z remontem nawierzchni   ul. Katowickiej w Cieszynie –  na odcinku od okolic skrzyżowania z ul. Dolną do przejścia dla pieszych przy bramie cmentarnej.

Remont będzie polegał na wykonaniu nakładki asfaltowej  wraz z frezowaniem istniejącej nawierzchni.

Całość obejmuje około 330 m2 nawierzchni.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe” Radex” Spółka z o.o., z siedzibą   w  Bielsku – Białej ul. Cegielniana 25.

Koszt wykonania remontu: 81.180.00 z brutto.