REGULAMIN
w sprawie zasad i trybu korzystania z tablic ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Cieszyna

§ 1

Przez tablice ogłoszeniowe rozumie się wszystkie wolno stojące tablice ogłoszeniowe oraz słupy stojące na terenie miasta, ujęte w wykazie załączonym do niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Na tablicach ogłoszeniowych mogą być wywieszane informacje, pochodzące od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, których forma, treść i rysunek zostały przyjęte przez Miejski Zarząd Dróg jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Osoby oraz jednostki, o których mowa w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za treści zawarte na dostarczonych plakatach i ogłoszeniach.
3. Zamieszczanie ogłoszeń i plakatów na tablicach ogłoszeniowych bez zgody MZD jest zabronione.

§ 3

Postępowanie z ogłoszeniami i plakatami:
1. Uruchomienie zlecenia na wywieszanie ogłoszeń następuje wyłącznie po złożeniu zlecenia. Formularz zlecenia dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie zwanego dalej MZD lub w jego siedzibie.
2. W celu umieszczenia informacji na tablicach, należy dostarczyć ogłoszenia do siedziby MZD oraz dokonać opłaty w kasie jednostki lub zapłacić za pomocą przelewu. Zlecenia wraz z materiałem reklamowym przyjmowane są codziennie w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 14.00.
3. Ogłoszenia przyjęte oraz opłacone do poniedziałku do godz.14.00 rozklejane będą w następnym po poniedziałku dniu roboczym do godziny 15.00, z zastrzeżeniem, iż w przypadku obfitych opadów deszczu
termin wywieszania ogłoszeń przesuwa się na następny dzień roboczy, w którym wywieszenie będzie możliwe.
4. W tzw. trybie ekspresowym, za dodatkową opłatą, możliwe jest przyjęcie ogłoszeń i plakatów do rozlepiania na tablicach ogłoszeniowych w każdym innym dniu roboczym poza wtorkiem, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc na tablicach i słupach.
5. Przyjęte przez MZD ogłoszenia i plakaty do rozlepiania oznaczone są naklejką o treści: „Reklama płatna. Zaklejanie, zrywanie – karane w oparciu o kodeks wykroczeń”.

§ 4

1. Czas ekspozycji jednego zlecenia obejmuje siedem dni (od wtorku do poniedziałku) z możliwością przedłużenia o kolejne 7 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów. Przy przedłużeniu ekspozycji pobiera się opłatę wg cennika.
2. O kolejności umieszczenie plakatów na słupach decyduje data zlecenia.
3. O miejscu umieszczenia plakatu na słupie decyduje pracownik MZD dokonujący plakatowania.
4. W przypadku braku miejsca na słupach plakaty nie zostaną wyklejona – plakaty i gotówka podlegają zwrotowi.

§ 5

1. Za umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeniowych pobierane są opłaty wg. aktualnego cennika ustalonego przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg oraz zasad określonych w §6 i §7 niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem wykonania usługi plakatowania jest uiszczenie opłaty wniesionej gotówką w kasie MZD do godziny 1430, najpóźniej w przeddzień edycji.

§ 6

1. Ogłoszenia Gminy Cieszyn, jej jednostek organizacyjnych w tym instytucji kultury Gminy Cieszyn, organów administracji publicznej wydane na podstawie odrębnych przepisów o charakterze :
a) administracyjno – porządkowym,
b) informacyjno – reklamowym, które promują imprezy, spotkania kulturalne, rekreacyjne, sportowe
i charytatywne, mające się odbyć na terenie Cieszyna wywieszane są bezpłatnie.

2. Ogłoszenia organizacji pozarządowych o charakterze informacyjno-reklamowym, które promują niekomercyjne (niebiletowane) imprezy, spotkania kulturalne, rekreacyjne, sportowe i charytatywne,
mające się odbyć na terenie Cieszyna wywieszane są bezpłatnie.

3. Ogłoszenia dotyczące imprez biletowanych organizowanych przez organizacje pozarządowe wywieszane są za opłatą z uwzględnieniem 50% zniżki obowiązującego cennika.

§ 7

Utrzymanie tablic w należytym stanie należy do Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 8

MZD nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich, warunków atmosferycznych oraz za odbarwienie lub inne zniekształcenie plakatów prze zamawiającego wskutek nieodpowiednich farb, wad druku papieru. Na prośbę Zleceniodawcy MZD uzupełni brakujące sztuki bezpłatnie podczas następnej edycji.

Cennik opłat za usługi w zakresie plakatowania

1. W trybie normalnym słupy i tablice – wtorek
a/ plakaty do formatu A-3 5,00 + 23% VAT
b/ plakaty do formatu A-2 8,00 + 23% VAT
c/ plakaty do formatu A-1 10,00 + 23% VAT
d/ plakaty format powyżej A-1 20,00 + 23% VAT

1. W trybie normalnym – wiaty przystankowe – wtorek
a/ plakaty do formatu A-3 30,00 + 23% VAT
b/ plakaty do formatu A-2 60,00 + 23% VAT
c/ plakaty do formatu A-1 90,00 + 23% VAT
d/ plakaty format powyżej A-1 120,00 + 23% VAT

Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta Cieszyna

1 ul. Bielska – Krasna Barabosz kierunek do centrum citylight
2 ul. Bielska – Krasna Barabosz kierunek z centrum citylight
3 ul. Bielska – Krasna MDM kierunek do centrum citylight
4 ul. Bielska – Krasna Gruszka kierunek do centrum citylight
5 ul. Bielska – Motel kierunek do centrum citylight
6 ul. Bielska – UŚ z centrum citylight
7 ul. Bielska – Kopiec z centrum citylight
8 Plac Wolności do centrum citylight
9 ul. Barteczka – Bobrek Wschód citylight
10 ul. Liburnia obok Starostwa Powiatowego kierunek do centrum citylight
11 ul. Liburnia obok Starostwa Powiatowego kierunek z centrum citylight
12 ul. Liburnia „park” kierunek z centrum citylight
13 ul. Liburnia „park” kierunek do centrum citylight
14 ul. Hallera obok strażnicy OSP do centrum citylight
15 ul. Morcinka II do centrum citylight
16 ul. Zofii Kossak obok parkingu do centrum citylight
17 ul. Garncarska obok sądu citylight
18 ul. Szymanowskiego citylight
19 ul. Frysztacka „szkoła” kierunek z centrum citylight
20 ul. Frysztacka „Karolinka” z centrum citylight
21 ul. Frysztacka – Boguszowice OSP do centrum citylight
22 ul. Frysztacka – bloki do centrum citylight
23 ul. Katowicka – Węgielna z centrum citylight
24 ul. Katowicka – Węgielna do centrum citylight
25 ul. Katowicka – Szarotka do centrum citylight
26 ul. Katowicka – Filasiewicza do centrum citylight
27 ul. Katowicka – oś Piastowskie słup
28 ul. Bobrecka pod wiaduktem słup
29 ul. Garncarska obok przystanku autobusowego słup
30 pl. Londzina koło budynku telekomunikacji słup
31 Rynek koło Ratusza słup
32 Mennicza koło teatru słup
33 Al. Jana Łyska przy Moście Sportowym słup
34 ul. Żeromskiego – Reymonta słup
35 ul. 3 Maja – wejście do Lasku Miejskiego słup
36 Plac Słowackiego koło LO słup
37 Plac Wolności – parking słup
38 ul. Wyższa Brama – Plac Kościelny słup
39 ul. Zofii Kossak – obok Biedronki słup
40 ul. Tomanka – Śniegonia słup
41 ul. Górna – Hallera słup
42 ul. Kościuszki – obok przystanku autobusowego słup
43 ul. Katowicka – Filasiewicza słup
44 ul. Moniuszki – Szymanowskiego słup
45 ul. Frysztacka obok strażnicy OSP słup
46 ul. Katowicka – rondo obok Biedronki słup
47 ul. Kolejowa – Wyspiańskiego tablica
48 ul. Garncarska koło sądu tablica
49 ul. Hallera – Słowicza tablica
50 ul. Puńcowska – Mickiewicza tablica
51 ul. Bielska – Krasna obok przystanku autobusowego tablica
52 ul. Barteczka – obok przystanku autobusowego tablica
53 ul. Przepilińskiego – Powstańców Śląskich tablica
54 ul. Moniuszki – obok przystanku autobusowego tablica
55 ul. Frysztacka – Krzywa tablica
56 ul. Rzeźnicza obok przejazdu kolejowego tablica
57 ul. Frysztacka – Chemików obok przystanku autobusowego tablica
58 ul. Frysztacka – Bukowa tablica
59 ul. Frysztacka – Zagrodowa obok strażnicy OSP tablica
60 ul. Majowa – Łanowa tablica
61 ul. Majowa – na zakręcie tablica
62 ul. Katowicka – Łanowa tablica
63 ul. Katowicka – Majowa tablica
64 ul. Katowicka – Krokusów tablica
65 ul. Wrzosów – Rudowska obok przystanku autobusowego tablicaPozostałe dokumenty:

Opłaty plakatowania

http://mzd.cieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/12/XX_241_20_oplaty_plakatowanie.pdf

Zlecenie plakatowania

http://mzd.cieszyn.pl/wp-content/uploads/2020/12/zlecenie_plakatowania.pdf