Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 15.11.2022r.  ruszyły roboty drogowe na ul. Górny Chodnik w Cieszynie.

Zadanie obejmuje m.in.:

  • przebudowę jezdni ul. Górny Chodnik na odc. około 323 mb (szerokość jezdni 3,00 – 4,7 m)
  • przebudowę nawierzchni mijanek,
  • remont nawierzchni zjazdów.

Przebudowa nawierzchni jezdni będzie polegać  na jej wzmocnieniu poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (3+5cm) na istniejącej jezdni na długości około 323mb bez wymiany podbudowy.

Szerokość jezdni wyniesie tak jak w stanie istniejącym 3,0-4,7m.

 W ramach przebudowy zostaną także przebudowane lub wyremontowane mijanki.

Wzdłuż ulicy Górny Chodnik na odcinku przebudowy zaplanowano również remont poboczy oraz krawężników najazdowych.

Wykonawcą robót jest firma: SIM Mariusz Świerkosz z siedzibą w Goleszowie przy ul. Ustrońskiej 46

Koszt robót budowlanych: 654.526,17 zł brutto.

Termin zakończenia robót: 18.12.2022r.

W trakcie robót drogowych mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kołowym. Prosimy użytkowników drogi  o stosowanie się do znaków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.

Za wszystkie utrudnienia w ruchu przepraszamy.