Miasto Cieszyn i Město Český Těšín zapraszają 12 lutego 2023 roku na spacer Śladem cieszyńskiego tramwaju z Maciejem Dembiniokiem i Martinem Podžorným.

Trasa cieszyńskiego tramwaju biegnąca od dworca kolejowego w ob. Czeskim Cieszynie aż do końca obecnej ul. Wyższa Brama posłużyła za motyw przewodni projektu „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju”, a o projekcie opowie koordynator projektu Stanisław Kawecki o godz. 10.00 w COK „Dom Narodowy” (sala widowiskowa).

W tym czasie najmłodsi uczestnicy będą mieli możliwość złożenia papierowego modelu Ringhoffera – tramwaju, który od 1911 roku jeździł po ulicach naszego, jeszcze wtedy jednego miasta, nadając mu nowoczesnego sznytu. Potem Maciej Dembiniok, znany entuzjasta i znawca cieszyńskiego tramwaju, oprowadzi po polskiej części trasy.

Będzie to też jedyna okazja wejścia na Rynek i zobaczenia fragmentu placu budowy z bliska.Po czeskiej stronie szlakiem poprowadzi Martin Podžorný – ceniony fotograf i współpracownik czeskocieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Spacer zakończy się przy dworcu w Czeskim Cieszynie.Liczba miejsc ograniczona, prosimy o zgłoszenie liczby uczestników na adres mailowy wr@um.cieszyn.pl (lub telefonicznie 33 4794 242) do 10 lutego 2023 roku.