Biuro Targowisk Miejskich znajduje się w obiekcie

Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6

biuro czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 – 14.00
tel. 33 85 23 653
e-mail: ktmzd@mzd.cieszyn.pl

Dział Organizacyjny administruje targowiskami przy ul. Katowickiej, przy ul. św. Jana Sarkandra oraz obiektem Miejskich Halach Targowych przy ul. Stawowej. Pracownicy działu zajmują się również pobieraniem opłat targowych na targowiskach, oraz na terenie miasta.

Targowiska miejskie 

(czynne środa i sobota od 5:00 – 12:30):

  • targowisko przemysłowe przy ul. Katowickiej – powierzchnia 16680 m² – 443 miejsca handlowe;
  • targowisko rolno – spożywcze przy ul. św. Jana Sarkandra – powierzchnia 4200 m² – 189 miejsc handlowych;
  • Miejskie Hale Targowe przy ul. Stawowej 6 – hala targowa – 31 boksów handlowych;
  • lokale handlowe – powierzchnia 4730 m² .

Formalności

Przy przydzieleniu miejsca handlowego na terenie targowisk wraz z wnioskiem o przydzielenie miejsca do handlu, niezbędne jest posiadanie kserokopii Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Druki/ Wnioski:

Targowisko – dokumenty do pobrania

https://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/1458/miejsce-handlowe-na-terenie-targowisk