Informujemy, że w dniu dzisiejszym została otwarta dla ruchu kołowego i pieszego ul. Mickiewicza w Cieszynie.

Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Cieszynie polegała na:

  • przebudowie drogi na długości 763,5 m z obecnej szer. ok. 3,5 m do szer.6 m;
  • budowie nowej konstrukcji podbudowy i nawierzchni;
  • budowie ścieżki rowerowej szer.2m o dł. 586 m;
  • budowie chodników szer. 2 m i 1,2 m o dł. 179 m;
  • budowie kanalizacji deszczowej – 721 m;
  • budowie muru oporowego – 35 m;
  • przebudowie oświetlenia ulicznego – linia kablowa 687 m, 15 słupów z lampami;
  • przebudowie wodociągu wraz z przyłączami;
  • przebudowie kolidującej sieci kan. sanitarnej i teletechnicznej.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Instal Cymorek Spółka z o.o. – lider konsorcjum, z siedzibą w Kiczycach (43 – 430) przy ul. Pierściecka 73 oraz Auto – Trans Asfalty Sp z o.o. – partner konsorcjum, z siedzibą w Gierałtowicach (44 – 186) przy ul. Ks. Roboty 80

Łączna wartość zrealizowanych robót budowlanych wyniosła 6.336.058,07 zł brutto w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł.