Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane z usunięciem awarii przyłącza ciepłowniczego na ulicy Głębokiej (powyżej ul. Stary Targ) w Cieszynie.

W związku z powyższymi pracami na ulicy Głębokiej została zawężona jezdnia.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.

Wykonawcą robót jest firma: Kelvin Spółka z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 413. Planowane zakończenie robót: 27 maja 2022r.