Utrzymanie, w tym koszenie trawników jest traktowane indywidualnie w zależności od tego jaki mamy charakter danego terenu oraz jaką funkcję pełni w ekosystemie miasta. W centrum miasta znajdują się trawniki dywanowe, które wymagają częstszego, regularnego koszenia, żeby zachować ich charakter. Trawniki te nierzadko wykorzystywane są do różnego rodzaju rekreacjach i imprezach plenerowych ( Park na Gorze Zamkowej, Park Pokoju )

Na innych terenach zieleni np. w parkach koszenie można znacznie ograniczyć (do 2 – 3 razy w sezonie). Z kolei na innych terenach można zostawić łąki naturalne, które pełnią funkcję przyrodniczo – krajobrazową. np. na skarpach przy pomniku Mieszka I czy w zakolu Puńcówki. Tutaj koszenie można ograniczyć do 1 -2 razy w sezonie. W okolicach SportMostu założona została łąka kwiatowa, która koszona może być 1 raz w sezonie, a rośliny pozostawione zostają na pokosie do całkowitego wyschnięcia i wysiewu nasion.

Tereny tzw. zieleni nieurządzonej można wykaszać 1-2 krotnie w sezonie, przy czym jedno koszenie można ograniczyć do kilkumetrowych pasów przy posesjach.

Innego traktowania wymagają trawniki w pasach drogowych gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wysoka trawa potrafi skutecznie ograniczyć widoczność na skrzyżowaniach czy w zakrętach dróg. Koszenie traw w pasach drogowych planowane jest tak, żeby zachowana była dobra widoczność.

W czasie dłuższych okresów suszy Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie będzie czasowo zaprzestawał koszenia na terenach zieleni miejskiej. Obserwowane będą warunki pogodowe oraz zalecenia prezentowane na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego monitorującego zjawiska suszy i na bieżąco podejmowane będą decyzje dotyczące koszenia. Tam gdzie to możliwe trawa w trakcie koszenia będzie mulczowana i zostawiana co także ogranicza utratę wilgoci z gleby.