Informujemy, że od dnia 01.01.2024r. nastąpi zmiana rachunków bankowych Miejskiej Zarząd Dróg w Cieszynie.

Nowym dostawcą usług bankowych będzie bank: PKO Bank Polski S.A.

W związku z powyższym, od 01.01. będą obowiązywać następujące nowe  numery rachunków bankowych:

  • 35 1020 2313 0000 3902 1123 6173 – rachunek bieżący gmina
  • 40 1020 2313 0000 3702 1123 6181 – rachunek bieżący powiat
  • 36 1020 2313 0000 3102 1123 6256 – opłaty targowe
  • 85 1020 2313 0000 3002 1123 6199 – kaucje
  • 98 1020 2313 0000 3102 1123 6207 – należyte zabezpieczenia robót (postępowania przetargowe)
  • 30 1020 2313 0000 3802 1123 6215 – wadia (postepowania przetargowe)
  • 94 1020 2313 0000 3002 1123 4970 – opłata skarbowa