Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza przetargi pisemne na lokale użytkowe znajdujące się w budynku Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 , stanowiące własność Gminy Cieszyn, o powierzchni 150 m2 oraz 387 m2 na prowadzenie w lokalach działalności gospodarczej.

Więcej informacji pod adresem: https://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/2021/tablica-ogloszen