W dniu dzisiejszym tj. 20.02.2023r. na ul. Katowickiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Filasiewicza) w Cieszynie będą wymieniane włazy studzienek kanalizacyjnych.

Ze względu na prace mogą wystąpić drobne utrudnienia w ruchu kołowym.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.