Informujemy o zmianie organizacji ruchu w dniach 27.10. – 02.11.2023 r. w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej w Cieszynie.

Od dnia 27.10 ( od godzin dopołudniowych) do dnia 02.11.2023r. zostanie wyłączony jeden pas ruchu, wzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej. Pas ten zostanie przeznaczony na tymczasowy parking dla osób odwiedzających groby swoich najbliższych.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość parkowania na płycie targowiska przemysłowego przy ul. Katowickiej.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.